EU projekt

Naziv projekta: Razvoj poslovanja tvrtke PIN TEHNIKA d.o.o. ulaganjem u informatičku opremu i softver

Nositelj projekta: PIN TEHNIKA d.o.o.

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Projekt je financiran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Opis projekta :
Svrha ovog projekta je Implementacija poslovno informacijskoga sustava i uzimanje licenci standardnog softvera, te hardvera tvrtke PIN TEHNIKA d.o.o. čime će se obijediti sve akcije poslovanja. Dobivenim bespovratnim sredstvima, tvrtka će namijenjene prihode moći uložiti u daljnji razvoj tvrtke, bolju likvidnost tvrtke, daljnja marketinška ulaganja te razvoj na nova tržišta. Također je potrebno kontinuirano ulaganje u ljude u vidu konstantne nadogradnje znanja i vještina, te kroz praćenje svjetskih tehnoloških zbivanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Ciljevi i očekivani rezultati ovog projekta su povećanje konkurentnosti tvrtke PIN TEHNIKA d.o.o. kroz uvođenje novih informacijsko-komunikacijskog sustava, rast prihoda i broja zaposlenih te unapređenje poslovnih procesa tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta: 711.380,00 HRK

Iznos koji sufinancira Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj: 369.678,40 HRK

Razdoblje provedbe projekta je od 01.12.2019. do 01.12.2020.

Relevantne internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Williama Pina putem e-maila: william@pin-tehnika.hr

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PIN TEHNIKA d.o.o.