Automatska vrata

Velika ušteda energije koja se njima ostvaruje bilo u sezoni grijanja bilo hlađenja, kao i komocija prilikom njihovog korištenja, napravila su od automatskih vrata neizostavni dio svakog novijeg projekta za poslovne i javne objekte.

Moguće ih je upotrijebiti na vanjskim ulazima u objekt radi uštede energije i općenitog komfora kod ulaska. U konačnici gotovo da nema vrata koja se ne bi mogla adekvatno automatizirati.