Automatika za zaokretna vrata

Automatika za zaokretna vrata, s kojom možemo postojeća vrata pretvoriti u potpuno automatizirana vrata s maksimalnim mogućom zaštitom za korisnika.

Ovisno o veličini vrata bira se odgovarajući pogon. Aktivni infracrveni senzori za krila štite korisnika od udarca dok se krilo otvara i zatvara. Senzori za aktivaciju ovisno o položaju izbornika rada mogu biti oba uključena ili samo izlazni za jednosmjeran promet. Ako vrata imaju dodatnu elektro bravu, motor brine o njenom otklučavanju.

U slučaju nestanka struje, vrata se ponašaju kao da imaju normalni hidraulički zatvarač i mogu se ručno koristiti.