Natrag

Staklena ograda -Higis, Rupa, Rijeka

Staklena ograda na "spider" nosačima

Staklena ograda stubišta na “spider” nosačima sa vidljivim bočnim rubom gazišta.