Natrag

Staklena pregrada, automatska vrata -Hotel Mlini, Župa Dubrovačka, Dubrovnik

Ulazni portal i stijena lobija sa automatskim vratima.

Ulazni stakleni vjetrobtran bez profila, sa ugrađenim automatskim vratima ovješenim na staklo.
Staklena pregrad lobija sa dvokrilnim automatskim vratima bez okvira.