Staklene stijene na terasi privatnog objekta, otok Krk