Servis

Osim kvalitete isporuke i ugradnje, posebnu pažnju posvećujemo brzom i stručnom servisu. Servis je organiziran na području cijele Hrvatske sa ovlaštenim educiranim serviserima.

Automatska vrata su često zanemarena u sustavu održavanja objekta. Zbog njihovog učestalog otvaranja i velikog mehaničkog opterećenja materijala, neophodno je vrata redovito servisirati.

Svi pokretni dijelovi se i kod redovnog korištenja zbog vibracija i udarca počinju otpuštati ili trošiti. Gotovo 80% kvarova posljedica je neredovitog održavanja. Jedino se na preventivnom pregledu mogu uočiti i otkloniti takvi nedostaci, koji će prije ili poslije biti uzrok zaustavljanja vrata. Najčešće se kvar na vratima dogodi u trenutku kad je najmanje poželjno, pa je onda i servis istih hitan, a često i skup, jer se unište dijelovi koje smo mogli adekvatnom pravovremenom intervencijom spasiti. Preventivni se pregledi vrata ugovaraju ovisno o učestalosti korištenja i važnosti objekta. Mogu biti kvartalni, polugodišnji ili godišnji. Samo tako možemo jamčiti da mehanički kvar zbog istrošenosti ili otpuštenosti neće biti uzrok zaustavljanja vrata, te da će ona besprijekorno raditi cijeli svoj vijek eksploatacije.

Obrazac za prijavu kvara

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.